Disclaimer webwinkel

Hoewel First Lady Womenswear ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, zijn kennelijke druk- en zetfouten niet bindend.

Kleuren
Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van de kleding in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van uw computer.

Persoonsgegevens en privacy
Wij verwerken persoonsgegevens als onderdeel van het verwerken van bestellingen. Hoe wij dit doen en welke maatregelen wij hebben getroffen, staat beschreven in de Privaycverklaring.

Algemene voorwaarden
Onze algemeen geldende afspraken, waaronder de algemene regelingen rondom het verwerken van bestellingen, betalingen en prijzen, zijn opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.